Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej określona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, jest to wskazanie, jak wiele jednostek waluty krajowej należy wydać, żeby zakupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości waluty konkretnego kraju, w odwołaniu do kursów innych walut. Jej zadaniem jest podniesienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich produkty tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji będą krótkotrwałe, bowiem mają wpływ na podniesienie inflacji (drożeją produkty z importu). Do tego dewaluacja zrealizowana w jednym kraju, zachęca pozostałe kraje, będące istotnymi partnerami handlowymi, do wykonania identycznego zabiegu w celu obrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się ograniczeniem ilości dóbr i usług, jakie jesteśmy w stanie zakupić za daną kwotę. Najczęściej będzie ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja objawia się zmniejszeniem wartości konkretnej waluty w stosunku do pozostałych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – podniesienie ceny towaru lub uslugi. Definicja używana głównie w stosunku do podniesienia wartości waluty lokalnej względem waluty zagranicznej w przypadku ruchomych wartości walut (jest on kontrolowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest niejednokrotnie konsekwencją deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza przyrost ceny waluty lokalnej nazywa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji będzie podniesienie siły nabywczej waluty krajowej, spadek wydatków obsługi zadłużenia międzynarodowego oraz zmniejszenie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr zagranicznych. Przykre efekty aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport oraz wzrost kosztów pracy w stosunku do kosztów pracy za granicą.Stanem przeciwnym do aprecjacji będzie deprecjacja.